Hotelbewertung

Vom: 2013-01-09, Besuch am: 2013-01-02

Name: Arunya Tulaphan

Kommentar zum Hotel: เข้าห้องน้ำ เห็นโถชักโครกเปื้นไปด้วยน้ำฉี่บนโถ โอ?? หลังจากนั่งรอเคลียห้องถึงบ่ายสองโมงครึ่ง บอกแม่บ้านก็ทำหน้าเหรอหรา รับไม่ได้ค่ะ และอีกประการ อาหารเช้าน้อยมาก เมื่อเทียบกับแขกที่เข้ามาพักซึ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์จีน มองเข้าไปยังกับแย่งกันกิน เพราะแขกเยอะ อาหารจัดไว้แค่มุมเดียว พนักงานก็น้อย ต้องรอเกือบเก้าโมงคนเริ่มซาถึงจะได้กิน อาหารก็หมดต้องรออีก ไม่ไหวค่ะ [R24 integr.ERR:escaping]

Kommentar zur Buchung:

2/5 - 3/5 - 1/5 - 2/5- 2/5